Program


U izradi
BODOVANJE KONFERENCIJE Sudjelovanje na Konferenciji svojstvu predavača i sudionika biti će bodovano od strane: Hrvatske komore edukacijskih-rehabilitatora (HKER): pasivno sudjelovanje 5 bodova, 6 bodova za poster prezentaciju, 7 bodova za oralnu prezentaciju te 8 bodova za pozvano predavanje ili radionicu.;
Hrvatske psihološke komore: pasivno sudjelovanje 14 bodova, aktivno sudjelovanje 22 boda, pozvani predavači 26 bodova.
Hrvatske komore zdravstvenih radnika: pasivno sudjelovanje 10 bodova, aktivno sudjelovanje 14 bodova.

VAŽNO
Službeni jezik konferencije: Hrvatski, Engleski*
*Dio predavanja će biti na engleskom jeziku – simultano prevođenje nije osigurano, ali će biti podijeljen pismeni prijevod predavanja.

Pristup svim konferencijskim događanjima (predavanjima, radionicama, društvenim događanjima), ručkovima te osvježenjima na stankama za kavu imaju isključivo akreditirani sudionici, dok će sudionici bez vidljive akreditacije biti zamoljeni od organizatora da istu predoče.

Molimo sve studente da dostave tehničkom organizatoru dokaz o redovitom studiranju prije početka konferencije na e-mail adhdconference2018@globtour.hr .

Programski odbor:
Marko Ferek, dipl.ing.
Daniela Cvitković, doc.dr.sc.
Mr.sc. Đana Baftiri
Morana Jokić, pedagog


Organizacijski odbor:
Marko Ferek, dipl.ing
Diana Sutlović, psiholog
Dea Mandir, mag.prim.edu.
Petra Šarko univ. bacc. rehab. educ.
Lana Agejev univ. bacc. rehab. educ.