Predavači

Phil Asherson

Profesor je molekularne i kliničke psihijatrije koji radi na odjelu Socijalno genetičke i razvojne psihijatrije (SGDP) na Institutu za psihijatriju, psihologiju i neuroznanost, King's College London. Doktorirao je na molekularnim genetskim studijama shizofrenije s Michaelom Owenom i Peterom McGuffinom u Cardiffu. Zatim se pridružio SGDP-u 1996. godine, kada je radio s profesorima Ericom Taylorom, Pak Shamom, Shaun Purcellom i europskim i američkim suradnicima (Steve Faraone) kako bi razvio projekt Međunarodnog Multicentra ADHD genetike (IMAGE). Bio je među prvim savjetnicima u Velikoj Britaniji koji su se specijalizirali za dijagnozu i liječenje ADHD-a kod odraslih, pridruživši se liječnicima Brianu Tooneu i Susan Young u prvoj ambulantnoj NHS ADHD klinici za odrasle osnovane 1994. godine.
Trenutno vodi projekt koji istražuje učinke metilfenidata na ADHD, agresivnost i ponašanje kod mlađih odraslih počinitelja s ADHD-om, a nedavno je završio prvo randomizirano ispitivanje kanabinoida u ADHD-u. Trenutačno razvija studije o neurološkoj osnovi ADHD uma koji luta. Član je grupe za razvoj smjernica za Nacionalni institut za zdravstvo i kliničku izvrsnost (NICE), Britanskog udruženja psihofarmakologije i Europske mreže odraslih s ADHD-om. Predsjednik je ADHD mreže za odrasle u Velikoj Britaniji (UKAAN), profesionalne organizacije koja podupire klinička dostignuća u Ujedinjenom Kraljevstvu i viši je istražitelj
Nacionalnog instituta za istraživanje zdravlja u Velikoj Britaniji.

Andrea Bilbow, Obe

Andrea Bilbow osnivačica je i glavna izvršna savjetnica za nacionalno informiranje o poremećaju pažnje, predsjednica je nacionalne organizacije ADDISS u Velikoj Britaniji koja se bavi zastupanjem osoba s ADHD-om. Također, predsjednica je udruge ADHD Europe koja olakšava napore nacionalnih i regionalnih organizacija diljem Europe.


Hans van de Velde

Predsjednik je nizozemske udruge za disleksiju i član upravnog odbora Impuls&Woortblind, udruga za ljude s ADHD-om, disleksijom, diskalkulijom. Od 2009. godine predsjedatelj je Znanstvenog odbora iste Udruge. Njegov trenutačni posao je posao coacha odnosno trenera, među ostalima i za zaposlenike s ,,posebnim mozgom" poput ADHD-a, autizma, disleksije i darovitosti.
Godine 1998. osnovao je svoju tvrtku »Equisto« u Rotterdamu imajući viziju da svojstva mozga kakva su kod ADHD-a ne nestanu u odrasloj dobi. Hansova tvrtka specijalizirana je za ,,poslovne ljude" i pruža profesionalnu pomoć poslodavcima i njihovim zaposlenicima, s multidisciplinarnim pristupom i fokusom na talente zaposlenika s tim svojstvima mozga. Hansov interes za ,,posebnim mozgovima'' proizlazi iz vlastitog iskustva. Nakon uobičajenih teških godina u osnovnoj i srednjoj školi, bez da je prepoznato da ima disleksiju, u ranoj dobi započeo je s radom. Čistio je urede, a sa šesnaest je postao asistent vlasnika tvrtke za čišćenje. Njegov drugi posao bio je onaj sudskog službenika. Kasnije je na tom sudu postao jedan od prvih stručnjaka u pravnoj obradi teksta i softvera u pravu. Pored svog posla, studirao je pravo i magistrirao 1989. godine. U tom je razdoblju doživio sindrom sagorijevanja na poslu popraćen anksioznošću.

Izv.Prof. Dr.Sc. Snježana Sekušak-Galešev, Prof.Psiholog

Snježana Sekušak-Galešev, prof. psihologinja, izvanredna je profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem trenutačno obnaša funkciju prodekanice za znanost. 2016. godine dodijeljeno joj je društveno priznanje Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije u 2016. godini.


Dr.Sc. Vesna Hercigonja – Novković

Završila je defektologiju na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, poslijediplomski studij iz Integrativne psihoterapije u Velikoj Britaniji i poslijediplomski studij iz Socijalne psihijatrije i Sociopatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je doktorirala na temu ''Objektivizacija simptoma Hiperkinetskog poremećaja testom varijabli pažnje'', na istome fakultetu. Vodi izborni kolegij ,,Rad s djecom s hiperkinetičkim poremećajem'' na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Radila je na projektu Ministarstva znanosti ,,Istraživanje i tretman djece s ADHD-om''. Potpredsjednica je Hrvatske interdisciplinarne terapijske udruge za djecu i mladež i u funkciji je ravnateljice, defektologinje i psihoterapeutkinje Poliklinike Kocijan – Hercigonja u djelatnosti dječje i adolescentske psihoterapije.

Daniela Cvitković

Doc.dr.sc. Daniela cvitković, psihologinja, znanstveni i stručni interes usmjerila je na inkluziju djece s teškoćama učenja i adhd poremećajem. Nositelj je kolegija razvoj djece s teškoćama učenja, kognitivne strategije učenja i joga za djecu s adhd-om na diplomskom studiju inkluzivna edukacija i rehabilitacija, na edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu. U centru edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta provodi razvojnu procjenu i podršku ponajviše djece s teškoćama učenja i adhd poremećajem. Instruktorica je joge u svakodnevnom životu, s iskustvom u vođenju joge za djecu te za grupe djece s adhd-om.


Saša Pavlić

Osnivač i bivši predsjednik podružnice udruge Buđenje u Rijeci. Aktivist, poduzetnik i otac 13godišnjeg Mateja s ADHD-om. U zadnje vrijeme poznat hrvatskoj javnosti po tome što je nosio križ od Rijeke do Zagreba da ukaže na zabrinutu činjenicu kako država ima za borbene avione a nema za teško bolesnu djecu.

Koraljka Janeković

Edukacijska je rehabilitatorica po bazičnoj struci i životnu pozivu (ERF – 1987.). Magistra je znanosti iz područja medicine – Dječja i adolescentna psihijatrija (Medicinski fakultet, 1995.)
Više od tri desetljeća radi s osobama s najtežim oblicima višestrukih oštećenja. Upravo su je osobe kojima je posvetila život, poticale na predano istraživanje novih metoda rada i nalaženje alternativnih putova do njihovih osobnosti.
Tragajući za što boljim, potpunijim i dubljim načinima komunikacije, načinima ublažavanja posljedica tjelesnih, mentalnih, senzoričkih i drugih oboljenja, naišla je na zvučne zdjele i gongove, te upoznala njihovu terapijsku moć.
Opsežnu edukaciju iz područja zvučne masaže završila je na Peter Hess akademiji i stekla međunarodni certifikat Praktičarke zvučne masaže prema metodi P. Hessa.
Bavi se istraživanjima primjene zvuka u terapijske svrhe. Objavila je nekoliko stručnih i znanstvenih radova. Njezina su znanja, vještine i iskustvo dostupni svima preko tvrtke za terapijsku primjenu zvuka – "Vidacita".

Radovan Radetić

Radovan Radetić rođen je 1957. g. u Rijeci, no živi i radi u Ljubljani. Završio je sociologiju, smjer socijalni rad. Od 2001. g. obiteljski je terapeut i međunarodni medijator s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom, mladima, odraslima, parovima i obitelji. Djeluje u okviru Zavoda Aleksandra, gdje od samog nastanka zavoda vodi programe, tako je sudjelovao u izradi i realizaciji programa ,,Kako raditi s djecom koja imaju poteškoće u učenju i ponašanju“. Također obavlja terapijski rad i jedan je od vodećih stručnjaka na području ADHD-a. Do rujna 2016.g. redovni je zaposlenik Centra za socijalnu skrb Moste – Polje, Ljubljana, gdje je 2001. g. razvio i vodio brojne programe namijenjene djeci iz socijalno ugroženih obitelji, i s poremećajima u ponašanju. Sudjelovao je u brojnim televizijskim i radijskim emisijama koje su se bavile problemom odgoja djece i rada s obitelji; objavio je nekoliko desetaka članaka s područja rada s djecom i njihovim obiteljima. Danas je u mirovini i radi pod okriljem Zavoda Aleksandra.


Đana Baftiri

Završila je defektologiju na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski studij iz Dječje i adolescentne psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Ravnateljica je Srednje škole - Centar za odgoj i obrazovanje u Zagrebu. Volontira i aktivno sudjeluje u radu udruga koje promiču prava osoba s teškoćama, a između ostaloga i u Udruzi Buđenje. Začetnica je i voditeljica projekta „Savjetovališta za roditelje djece s ADHD-om“ u okviru kojeg je održala čitav niz radionica i predavanja za roditelje s ciljem educiranja, informiranja i senzibiliziranja javnosti. Sudjelovala je u provedbi nekoliko istraživanja i projekata iz područja struke. Autorica je nekoliko stručnih i znanstvenih članaka te je sudjelovala u više znanstvenih projekata. Sudjelovala je kao predavač te u organizaciji nekoliko stručnih skupova i okruglih stolova iz područja struke namijenjenih stručnjacima koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju.

Marko Ferek

Marko Ferek za vrijeme školovanja doživio je puno neuspjeha i kritika što je znatno utjecalo na njegovo samopouzdanje. Ovakvo iskustvo dovelo ga je do spoznaje da postoje pojedinci koji razmišljaju i uče na drugačiji način ali obrazovni sustav nije prilagođen takvim pojedincima. Stoga je odlučio podići svijesnost o ovoj problematici i prikazati društvu različitosti u razmišljanju u punom svijetlu.

Diplomirao je 2003. godine na ACMT-u (danas RIT) a godinu dana kasnije osniva udrugu Buđenje (www.budenje.hr) i održava svoje prvo predavanje. U dvanaest godina djelovanja udruge održao je više od 400 predavanja i radionica na stručnim skupovima, u brojnim osnovnim i srednjim školama, sjednicama Učiteljskih vijeća, centrima za odgoj i obrazovanje, vrtićima kroz koje je obuhvaćeno više od 20.000 roditelja, profesora, logopeda i ostalih stručnih suradnika.

Također je držao brojna predavanja diljem svijeta na međunarodnim konferencijama i skupovima - Hong Kong, Malta, Irska, Ljubljana, London, Liverpool, Manchester, Brisel, Toronto, Beograd, Orlando, Budimpešta.. Dugi niz godina radi s osobama s ADHD-om te surađuje u inozemstvu sa brojnim stručnjacima i nacionalnim organizacijama što mu daje široko razumijevanje danas najčešćeg poremećaja. 2018 godine postaje potpredsjednik ADHD Europe, međunarodne organizacije za ADHD. Razne aktivnosti udruge Buđenje poput Tjedna ADHD-a koji se održava već 8 godinu zaredom i Prva međunarodna ADHD konferencija u Zagrebu, privukle su interes brojnih medija što je dovelo da danas udruga Buđenje ima najveću online zajednicu u Hrvatskoj pa i šire. Radom na biofeeback tehnologiji Play Attention, stvorio se veliki interes na području Hrvatske zbog čega danas 9 osnovnih škola radi s takvom tehnologijom.

Autor je knjige uspješnice "Hiperaktivni sanjari - bolji, lošiji, drugačiji" koja je prevedena na dva jezika (mađarski i engleski). Gostovao je u mnogim tv i radio emisijama te raznim časopisima i novinama.


Morana Jokić

Po zanimanju pedagog, no u svom privatnom poslu koristi iLS uređaje za prilagođeno slušanje i senzomotorički program, asistivnu tehnologiju i razvojno poticajne aktivnosti koje se odnose na sva područja razvoja. Često se u svom radu susreće s djecom kod koje su ustanovljene razvojne smetnje i rizici, ali još češće sa onom djecom koja imaju poteškoće pažnje i koncentracije bez drugih utvrđenih poteškoća. U Udruzi "Buđenje" surađuje sa kolegama i roditeljima u svrhu stvaranja bolje ranointervencijske, intervencijske i odgojno-obrazovne prakse za djecu sa simptomima ADHD-a i njihove učinkovitije adaptacije na školsku okolinu.