MOGUĆNOSTI SPONZORSTVA

Sponzorski paketi

PLATINASTI SPONZOR30.000,00 KN
 • puna registracija četiri predstavnika sponzora
 • javna zahvala na konferenciji i u medijima
 • naziv sponzora bit će cijelo vrijeme istaknut na reklamnom panou (pingvinu) u dvorani konferencije (pingvin osigurava sponzor)
 • naziv sponzora prikazivat će se tijekom pauza na ekranu
 • mogućnost korištenja štanda (stol, 2 stolice, el. priključak)
 • sponzor će biti naveden na webu konferencije i Facebook stranici konferencije (s linkom na web stranice Sponzora)
 • sponzor će biti naveden na webu i Facebook stranici Udruge Buđenje
 • sponzor će biti naveden na promo materijalima (otisak sponzora na majicama, blokovima, umetanje letaka sponzora u konferencijske torbe sudionika i slično – letke osigurava Sponzor)
 • isticanje logotipa Sponzora u finalnom programu
 • sponzor će biti naveden u knjizi sažetaka u elektronskom obliku
ZLATNI SPONZOR20.000,00 KN
 • puna registracija tri predstavnika sponzora
 • javna zahvala na konferenciji i u medijima
 • naziv sponzora bit će cijelo vrijeme istaknut na reklamnom panou (pingvinu) u dvorani konferencije (pingvin osigurava sponzor)
 • naziv sponzora prikazivat će se tijekom pauza na ekranu
 • mogućnost korištenja štanda (stol, 2 stolice, el. priključak)
 • sponzor će biti naveden na webu konferencije i Facebook stranici konferencije (s linkom na web stranice Sponzora)
 • sponzor će biti naveden na web i Facebook stranici Udruge Buđenje
 • umetanje letaka sponzora u konferencijske torbe sudionika (promo materijale osigurava Sponzor)
 • isticanje logotipa Sponzora u finalnom programu
 • sponzor će biti naveden u knjizi sažetaka u elektronskom obliku
SREBRNI SPONZOR10.000,00 KN
 • puna registracija dva predstavnika sponzora
 • naziv sponzora bit će cijelo vrijeme istaknut na reklamnom panou (pingvinu) u dvorani konferencije (pingvin osigurava sponzor)
 • naziv sponzora prikazivat će se tijekom pauza na ekranu
 • sponzor će biti naveden na webu konferencije i Facebook stranici konferencije
 • sponzor će biti naveden na web i Facebook stranici Udruge Buđenje
 • umetanje letaka sponzora u konferencijske torbe sudionika (promo materijale osigurava Sponzor)
 • isticanje logotipa Sponzora u finalnom programu
 • sponzor će biti naveden u knjizi sažetaka u elektronskom obliku
BRONČANI SPONZOR5.000,00 KN
 • puna registracija jednog predstavnika sponzora
 • naziv sponzora prikazivat će se tijekom pauza na ekranu
 • sponzor će biti naveden na webu konferencije i Facebook stranici konferencije
 • sponzor će biti naveden na web i Facebook stranici Udruge Buđenje
 • sponzor može dijeliti svoje promo materijale (promo materijale osigurava Sponzor)
 • isticanje logotipa Sponzora u finalnom programu
 • sponzor će biti naveden u knjizi sažetaka u elektronskom obliku

Ostali oblici sponzoriranja

PARTNER KONFERENCIJE oprema i ciljane aktivnosti u vrijednosti od 7.500 kn

Partner konferencije sponzorira organizaciju konferencije kroz ciljane aktivnosti ili opremu potrebnu za konferenciju.
Vrste partnera konferencije uključuju: Medijski pokrovitelji, Poslovni partner konferencije.
Svi partneri konferencije biti će istaknuti na slijedeći način:
 • isticanje partnerstva kroz medijske objave
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu
 • isticanje logotipa partnera konferencije u službenim materijalima za sudionike konferencije
 • pravo na 1 besplatnu kotizaciju
SUFINANCIRANJE SVEČANOG DOMJENKA od 20.000,00 KN

Sponzor može biti domaćin na konferencijskom svečanom domjenku.
Svi partneri konferencije biti će istaknuti na slijedeći način:
 • brandiranje prostora u kojem se održava Svečana večera
 • isticanje logotipa Sponzora na ulazu u prostor gdje se održava Svečana večera
 • mogućnost korištenja sponzorskih salveta / plakata / ostalih vizualnih materijala u dogovoru sa organizatorom (tiskane materijane osigurava Sponzor)
 • zahvala voditelja prigodom najave svečanog domjenka
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu
 • isticanje logotipa Sponzora u finalnom programu
SPONZOR KONFERENCIJSKOG RUČKA 15.000,00 KN*
* cijena za 1 konferencijski ručak u jednom danu

Sponzor može biti domaćin na konferencijskom ručku.
Tijekom konferencije održat će se dva ručka gdje će se istaknuti logotip sponzora uz najavu tijekom konferencije:
 • brandiranje prostora u kojem se održava ručak/ sponzorski logo
 • u prostoru gdje se održava mogućnost korištenja sponzorskih salveta / plakata / ostalih vizualnih materijala u dogovoru sa organizatorom (tiskane materijale osigurava Sponzor)
 • zahvala voditelja prigodom najave konferencijskog ručka
 • sponzorski logo na web stranici konferencije i Facebook profilu
 • sponzorski logo na listi sponzora u finalnom programu
SPONZOR DNEVNE STANKE UZ KAVU7.500,00 KN*
* cijena za 2 pauze za kavu u jednom danu

Sponzor može biti domaćin na stanci uz kavu za sve sudionike.
Tijekom konferencije održat će se četiri pauze za kavu gdje će se istaknuti logotip sponzora uz najavu tijekom konferencije:
 • zahvala voditelja prigodom najave pauze za kavu
 • postavljanje promotivnih materijala na stolovima gdje se poslužuje (mogućnost korištenja sponzorskih salveta/šećera/čokoladica – materijale osigurava Sponzor)
 • sponzorski logo na web stranici konferencije i Facebook profilu
 • sponzorski logo na listi sponzora u finalnom programu
PRIVJESCI ZA AKREDITACIJE 5.000,00 KN
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu
 • sponzor će pokriti troškove privjesaka za akreditacije (s logotipom Sponzora)
 • privjesci će biti predani sudionicima s akreditacijama
 • sponzorski logo na listi sponzora u finalnom programu
BLOK 5.000,00 KN
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu
 • sponzor će osigurati blokove koji će biti distribuirani svim sudionicima Kongresa
 • blokovi će biti umetnuti u svaku kongresnu torbu
 • sponzorski logo na listi sponzora u finalnom programu
KEMIJSKE OLOVKE 3.500,00 KN
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu
 • sponzor će osigurati kemijske olovke koje će biti distribuirane svim sudionicima Kongresa
 • kemijske olovke će biti umetnute u svaku kongresnu torbu
 • sponzorski logo na listi sponzora u finalnom programu
MALI SPONZOR2.500,00 KN
 • isticanje logotipa na web stranici konferencije i Facebook profilu
 • sponzorski logo na listi sponzora u finalnom programu