Program

 


BODOVANJE KONFERENCIJE Sudjelovanje na Konferenciji svojstvu predavača i sudionika biti će bodovano od strane: Hrvatske komore edukacijskih-rehabilitatora(HKER): aktivno sudjelovanje 7 bodova, pasivno sudjelovanje 5 bodova. Hrvatske liječničke komore (HLK): aktivno sudjelovanje 16 bodova, pasivno sudjelovanje 11 bodova. Hrvatska psihološke komore (HPK): pozvani predavači 26 bodova, aktivno sudjelovanje 22 boda, pasivno sudjelovanje 14 bodova.

VAŽNO
Službeni jezik konferencije: Hrvatski, Engleski*
*Dio predavanja će biti na engleskom jeziku – simultano prevođenje nije osigurano, ali će biti podijeljen pismeni prijevod predavanja.

Pristup svim konferencijskim događanjima (predavanjima, radionicama, društvenim događanjima), ručkovima te osvježenjima na stankama za kavu imaju isključivo akreditirani sudionici, dok će sudionici bez vidljive akreditacije biti zamoljeni od organizatora da istu predoče.

Molimo sve studente da dostave tehničkom organizatoru dokaz o redovitom studiranju prije početka konferencije na e-mail adhdconference2017@globtour.hr .

Programski odbor:
Marko Ferek, dipl.ing.
Daniela Cvitković, doc.dr.sc.


Organizacijski odbor:
Marko Ferek, dipl.ing
Diana Sutlović, psiholog
Dea Mandir, mag.prim.edu.