Predavači

Jerry Mills

Jerry Mills je međunarodno priznati govornik, pripovjedač, edukator i kantautor posvećen razumijevanju ADHD-a. Kao mladić, s nedijagnosticiranim ADHD-om i problemima u ponašanju, Jerry je iskusio godine neuspjeha, straha i frustracija koje su ga odvele u problematično, opasno i tragično putovanje. Otkrio je svoju svrhu i strast; dotaknuti, podučavati, inspirirati druge s moćnim, praktičnim spoznajama i strategijama uspjeha. www.jerrymills.com


Andrea Bilbow, Obe

Andrea Bilbow osnivačica je i glavna izvršna savjetnica za nacionalno informiranje o poremećaju pažnje, predsjednica je nacionalne organizacije ADDISS u Velikoj Britaniji koja se bavi zastupanjem osoba s ADHD-om. Također, predsjednica je udruge ADHD Europe koja olakšava napore nacionalnih i regionalnih organizacija diljem Europe.


Izv.Prof. Dr.Sc. Snježana Sekušak-Galešev, Prof.Psiholog

Snježana Sekušak-Galešev, prof. psihologinja, izvanredna je profesorica Edukacijsko-rehabilitacijskog Fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, na kojem trenutačno obnaša funkciju prodekanice za znanost. 2016. godine dodijeljeno joj je društveno priznanje Hrvatskog psihološkog društva „Marulić: Fiat Psychologia“ za osobito vrijedan doprinos razvitku i promicanju hrvatske primijenjene psihologije u 2016. godini.


Dr.Sc. Vesna Hercigonja – Novković

Završila je defektologiju na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu, poslijediplomski studij iz Integrativne psihoterapije u Velikoj Britaniji i poslijediplomski studij iz Socijalne psihijatrije i Sociopatologije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te je doktorirala na temu ''Objektivizacija simptoma Hiperkinetskog poremećaja testom varijabli pažnje'', na istome fakultetu. Vodi izborni kolegij ,,Rad s djecom s hiperkinetičkim poremećajem'' na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Radila je na projektu Ministarstva znanosti ,,Istraživanje i tretman djece s ADHD-om''. Potpredsjednica je Hrvatske interdisciplinarne terapijske udruge za djecu i mladež i u funkciji je ravnateljice, defektologinje i psihoterapeutkinje Poliklinike Kocijan – Hercigonja u djelatnosti dječje i adolescentske psihoterapije.

Ostali predavači

Daniela Cvitković

Doc.dr.sc. Daniela cvitković, psihologinja, znanstveni i stručni interes usmjerila je na inkluziju djece s teškoćama učenja i adhd poremećajem. Nositelj je kolegija razvoj djece s teškoćama učenja, kognitivne strategije učenja i joga za djecu s adhd-om na diplomskom studiju inkluzivna edukacija i rehabilitacija, na edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu. U centru edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta provodi razvojnu procjenu i podršku ponajviše djece s teškoćama učenja i adhd poremećajem. Instruktorica je joge u svakodnevnom životu, s iskustvom u vođenju joge za djecu te za grupe djece s adhd-om.


Radovan Radetić

Radovan Radetić rođen je 1957. g. u Rijeci, no živi i radi u Ljubljani. Završio je sociologiju, smjer socijalni rad. Od 2001. g. obiteljski je terapeut i međunarodni medijator s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom, mladima, odraslima, parovima i obitelji. Djeluje u okviru Zavoda Aleksandra, gdje od samog nastanka zavoda vodi programe, tako je sudjelovao u izradi i realizaciji programa ,,Kako raditi s djecom koja imaju poteškoće u učenju i ponašanju“. Također obavlja terapijski rad i jedan je od vodećih stručnjaka na području ADHD-a. Do rujna 2016.g. redovni je zaposlenik Centra za socijalnu skrb Moste – Polje, Ljubljana, gdje je 2001. g. razvio i vodio brojne programe namijenjene djeci iz socijalno ugroženih obitelji, i s poremećajima u ponašanju. Sudjelovao je u brojnim televizijskim i radijskim emisijama koje su se bavile problemom odgoja djece i rada s obitelji; objavio je nekoliko desetaka članaka s područja rada s djecom i njihovim obiteljima. Danas je u mirovini i radi pod okriljem Zavoda Aleksandra.


Đana Baftiri

Završila je defektologiju na Edukacijsko – rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu te poslijediplomski studij iz Dječje i adolescentne psihijatrije na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Ravnateljica je Srednje škole - Centar za odgoj i obrazovanje u Zagrebu. Volontira i aktivno sudjeluje u radu udruga koje promiču prava osoba s teškoćama, a između ostaloga i u Udruzi Buđenje. Začetnica je i voditeljica projekta „Savjetovališta za roditelje djece s ADHD-om“ u okviru kojeg je održala čitav niz radionica i predavanja za roditelje s ciljem educiranja, informiranja i senzibiliziranja javnosti. Sudjelovala je u provedbi nekoliko istraživanja i projekata iz područja struke. Autorica je nekoliko stručnih i znanstvenih članaka te je sudjelovala u više znanstvenih projekata. Sudjelovala je kao predavač te u organizaciji nekoliko stručnih skupova i okruglih stolova iz područja struke namijenjenih stručnjacima koji rade s učenicima s teškoćama u razvoju.


Ivana Car

Ivana Car diplomirani je psiholog te radi kao stručni suradnik dijagnostike, savjetovanja i terapije s djecom, mladima i njihovim roditeljima u Centru za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Surađujući s izv.prof.dr.sc. S. Sekušak - Galešev, u sklopu nekoliko projekata vodila je grupne terapije za djecu s deficitom pažnje/hiperaktivnim poremećajem (ADHD) i njihovim roditeljima. Održala je nekoliko predavanja na različitim stručnim skupovima i kongresima vezano za prepoznavanje i dijagnostiku ADHD poremećaja s naglaskom na suradnji psihologa i logopeda. Rad u školi omogućio joj je dublji i širi uvid u proces bavljenja djecom s posebnim potrebama te njihovom funkcioniranju, snalaženju i nošenju s ostalim svakodnevnim izazovima unutar odgojno-obrazovnog sustava.


Morana Jokić

Po zanimanju pedagog, no u svom privatnom poslu koristi iLS uređaje za prilagođeno slušanje i senzomotorički program, asistivnu tehnologiju i razvojno poticajne aktivnosti koje se odnose na sva područja razvoja. Često se u svom radu susreće s djecom kod koje su ustanovljene razvojne smetnje i rizici, ali još češće sa onom djecom koja imaju poteškoće pažnje i koncentracije bez drugih utvrđenih poteškoća. U Udruzi "Buđenje" surađuje sa kolegama i roditeljima u svrhu stvaranja bolje ranointervencijske, intervencijske i odgojno-obrazovne prakse za djecu sa simptomima ADHD-a i njihove učinkovitije adaptacije na školsku okolinu.


Tamara Polegubić

Tamara Polegubić dipl.psiholog, prof., završila Filozofski fakultet u Rijeci 2006. god. i od tada radi u brojnim osnovnim i srednjim školama. Ima deset godina iskustva u radu s djecom i mladima. Supervizant edukacije iz kognitivno bihevioralne psihoterapije. Zadnjih nekoliko godina se intenzivnije bavi problematikom ADHD-a, te pri udruzi Buđenje-podružnica Rijeka, radi savjetodavno s roditeljima i djecom te na Play Attention tretmanu djece s teskoćama u pažnji i koncentraciji.


Marlena Bogdanović

Prva učiteljica u RH koja je uvela tablete u svakodnevni rad od 1. razreda. Prije projekta sa tabletima bavila se EU financiranim projektima i stručnim usavršavanjima gdje je i dobila ideju o osuvremenjivanju nastave na ovaj način. Godinama je bila Etwinning ambasadorica (promocija školskih EU projekata i edukacija učitelja). Već 10. godinu redovito i intenzivno vodi projekt razredne web stranice Vesela učionica učiteljice Marlene, a prošle je godine intenzivno radila i kao jedna od autorica na Algebrinom projektu Digitalne akademije. Ove kalendarske godine je imala čast postati i ambasadoricom STEM Revolucije koju su pokrenuli Nenad Bakić i njegov IRIM, a koja se eto prometnula u trenutno jedan od najuspješnijih projekata u RH: ProMikro - koji pokreću CARNet, IRIM i MZOS, a u kojem se planira uvesti mikroračunala u sve 6. razrede u zemlji. Volonterski sa udrugom Savjetovalište Lanterna sudjeluje u projektu Rastimo uz pokret - organizirajući sportsko-rekreacijske aktivnosti za učenike nižih razreda.


Maja Maček

Završila je Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet u Zagrebu, smjer rehabilitacija. Trenutačno radi u osnovnoj školi kao stručni suradnik – edukacijski rehabilitator. Ima iskustvo rada i kao učitelj rehabilitator u posebnom razrednom odjelu. Prošla je edukacije vršnjačke medijacije, sudjelovala kao mentor na dva projekta u UNICEF-u; „Prekini lanac - stop nasilju putem interneta“ i „Za sigurno i poticajno okruženje u školama“. Jedna je od osnivačica udruge Pipilota – udruge za edukaciju i kreativni razvoj kroz koju provodi razne edukacije i radionice za djecu i roditelje. Dodatno se educirala na području psihoterapije te je certificirati praktičar transakcijske analize – psihoterapijski pravac. Sva novostečena znanja i vještine aktivno primjenjuje u radu s djecom, roditeljima i učiteljima.


Tamara Vučković

Tamara Vučković diplomirana je učiteljica razredne nastave i engleskoga jezika. Diplomirala je na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, 2004 g. Petnaest godina radi kao učiteljica engleskoga jezika u Osnovnoj školi bana Josipa Jelačića. Neprekidno se usavršava na područjima osobnog razvoja, i odgoja i obrazovanja djece. Tamara je autorica prvih meditacija za djecu na hrvatskom jeziku koje objavljuje na svom You Tube kanalu "Vježbaonica sreće". Meditacije i meditativne tehnike koristi i u sklopu svoje nastave, a ove godine pokrenula je i izvannastavnu aktivnost „Vježbaonica sreće“.Sandra Filipović

Sandra Filipović učiteljica je razredne nastave u Osnovnoj školi Bogumila Tonija, u Samoboru. Na početku prethodne školske godine uključila se u inicijativu Udruge Buđenje "30 dana bez domaće zadaće" kao motivaciju za mirniji rad i suradnju tijekom nastave. Ovaj potez pokazao se vrlo uspješnim tako da su učenici gotovo cijelu školsku godinu učili bez obavezne domaće zadaće.Ana Vodanović Kosić, prof.psihologije

Direktor i stručni djelatnik Mens sane d.o.o., stručni djelatnik udruge Ljubav na djelu, te stručni suradnik u Klinici za dječje bolesti Zagreb, Ambulanta za neurofeedback.
Od 2005. godine kontinuirano provodim neurofeedback tretmane u tretmanu djece i odraslih s ADHD-om. Također provodim edukaciju i superviziju stručnjaka za primjenu ove metode, te izlažem na stručnim i znanstvenim skupovima.Emina Kovačić

Emina Kovačić, Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar Varaždin, Udruga za ranu intervenciju Varaždinske županije.
Emina Kovačić radi kao edukacijski rehabilitator u Centru za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar u Varaždinu te je predsjednica Udruge za ranu intervenciju Varaždinske županije. Kao doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju iz Pedagogije u Rijeci, ali i kroz rad u Udruzi najviše se bavi problematikom djece s ADHD-om. Sudjelovala je u provedbi nekoliko istraživanja i projekata iz područja struke. Kao predavač sudjelovala je na mnogim međunarodnim stručnim skupovima. Vodi nekoliko radionica za djecu s ADHD poremećajem, ali i savjetovanja i dijagnostike u polju edukacijske rehabilitacije. Završila je mnoge dodatne edukacije (Montessori praktičar, Handle praktičar,edukacijska kineziologija i dr.) za rad s djecom te ih aktivno implementira u svakodnevni rad s djecom.


Marija Skendrović

Rođena 05.06.1986. u Zagrebu. U veljači 2011. završila Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije te stekla akademski naziv magistre socijalne pedagogije.
Dobitnica Rektorove nagrade za rad „Stigmatizacija počinitelja kaznenih djela“ i organizaciju III. Međunarodnog kongresa studenata socijalne pedagogije. Od 2010. godine sudjeluje u radu udruge Buđenje kroz vođenje Gradionica. Neke od završenih edukacija: Red Stream: Advanced Theory and Tehniques in Play Therapy Program, PATHS-RASTEM program, Medijacija, CAP program itd. Radila kao stručni suradnik u Prehrambeno-tehnološkoj školi, Veterinarskoj školi, Poljoprivrednoj školi te u savjetovalištu za rani razvoj djece Telefončić. Posljednjih 5 godina zaposlena u OŠ Vladimira Nazora na mjestu stručnog suradnika.


Ivana Golubić

Završila je diplomski studij socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijsko fakultetu u Zagrebu 2012. godine. Zaposlena je kao stručni suradnik socijalni pedagog u osnovnoj školi "Sveti Matej" Viškovo u Rijeci. Završava Školu kibernetike i sistemske terapije u Rijeci kako bi stekla znanja i vještine psihoterapeuta.
Aktivna je članica Udruge Buđenje. Djeluje u sklopu podružnice Rijeka kao član stručnog tima, savjetuje roditelje i stručne suradnike putem predavanja. Trenutno radi kao voditeljica projekta "Play Attention Gradionice" te kao provoditeljica Gradionica drugu godinu za redom.


Marijana Farkaš

Marijana Farkaš je učiteljica mentorica razredne nastave u OŠ Markuševec PŠ Vidovec u Zagrebu.
Uključila se u projekt Udruge Buđenje "30 dana bez domaće zadaće" prošle godine kojim je željela dokazati da sami ponekad trebamo uvoditi svoje male reforme u razredu. Radi kao učiteljica u osnovnoj školi već 20 godina.

Aleksandar Stojanovski

Aleksandar Stojanovski diplomirao je na Univerzitetu Sv. Kiril I Metodij u Skoplju - Ekonomske nauke 2017 god. Jedan je od osnivača Udruge “U mom svetu” osnovane 2011. godine i obavlja dužnost potpredsjednika Udruge.
Aktivno je uključen u rad Udruge od samih početaka i sudjeluje u nekim projektima kao menadžer. Sudjelovao je na mnogobrojnim seminarima i konferencijama u Makedoniji i inozemstvu koje se bave temama o ADHD-u i autizmu.
Bio je predstavnik Udruge na godišnjoj skupštini ADHD Europe održanoj u Malagi u Španjolskoj 2017. godine, gdje je Udruga postala ravnopravna članica organizacije ADHD Europe.
Trenutno je na poziciji ravnatelja Centra za senzornu terapiju u Skoplju “U mom svetu”.